Vilom shabd in hindi - विलोम शब्द इन हिंदी

Vilom shabd in hindi - विलोम शब्द | विपरीतार्थक शब्द | Antonyms Hindi

Vilom Shabd : हिंदी कोष के अनुसार विलोम शब्द(Vilom Shabd) का अर्थ है उल्टा या विपरीत। किसी शब्द के अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द उसका विलोम शब्द(Vilom Shabd) कहा जाता है।  

दूसरे शब्द में, जो शब्द गुण, अवस्था, स्वभाव, दशा तथा भाव के संदर्भ में विपरीत अर्थ प्रकट करते है, उन्हें विलोम शब्द (Vilom Shabd) कहा जाता है। विलोम शब्दों(Vilom Shabd) को विपरीतार्थक शब्द भी कहते है। 


इसे भी पढ़े -: तत्सम-तद्भव शब्द 

इसे भी पढ़े -: भाषा साहित्य 

(अ)

 • शब्द : विलोम 

 1. अल्प - प्रचुर
 2. अपना - पराया
 3. अधिकृत - अनधिकृत
 4. आकर्षण - अपकर्षण 
 5. अस्तित्व - अनस्तित्व
 6. अग्नि - जल 
 7. अनुलोम - प्रतिलोम 
 8. अमृत - विष 
 9. अहिंसा - हिंसा 
 10. अभिमुख - प्रतिमुखी
 11. अल्पकालिक - दीर्घकालिक 
 12. अनुनासिक - अननुनासिक
 13. अंकुश - निरंकुश
 14. अनुयायी - विरोधी 
 15. अर्थ - अनर्थ 
 16. असीम - ससीम
 17. अगवाड़ा - पिछवाडा  
 18. अवनि - अम्बर 
 19. अंतिम - अनंतिम / प्रथम 
 20. अवगत - अनवगत 
 21. अर्जन - व्ययन
 22. अधोलिखित - उपरिलिखित
 23. अधोमुखी - उर्ध्वमुखी 
 24. अधूरा - पूरा
 25. अज्ञ - विज्ञ 
 26. अन्वय - अनन्वय 
 27. अल्पज्ञ - बहुज्ञ
 28. अवमूल्यन - अधिमूल्यन 
 29. अगाड़ी - पिछाड़ी
 30. अभिमानी - निरभिमानी
 31. अनैश्वर्य - ऐश्वर्य 
 32. अनृत - सत्य   
 33. अन्विति - अनन्विति
 34. अपराधी - निरपराध 
 35. अभिप्रेत - अनभिप्रेत
 36. अकाल - सुकाल
 37. अमावस्या - पूर्णिमा
 38. अविकृत - विकृत
 39. अशन - अनशन 
 40. अधम - उत्तम 
 41. अचल - चल 
 42. अमित - परिमित 
 43. अभिज्ञता - अनभिज्ञता
 44. अनुराग - विराग 
 45. अगला - पिछला 
 46. अनुभव - अनुभवहीनता 
 47. अभिसरण - अपसरण
 48. अभिप्राय - अनभिप्राय 
 49. अवशेष - निःशेष  
 50. अनंत - ससीम 
 51. अनुकूलता - प्रतिकूलता 
 52. अवनत - उन्नत 
 53. अनाथ - सनाथ 
 54. अद्यतन - पुरातन 
 55. अथ - इति
 56. अर्जित - अनर्जित  
 57. अगम - सुगम 
 58. अहंकार - अनहंकार 
 59. अध्यवसायी - अकर्मण्य 
 60. अथाह / अगाध - छिछला 
 61. अकर्मक - सकर्मक
 62. अस्तित्व - अनस्तित्व
 63. अंतर्मुखी - बहिर्मुखी 
 64. अतिथि - आतिथेयी  
 65. अनुग्रह - विग्रह 
 66. अंत - आदि 
 67. अंगीकार - अनंगीकार 
 68. अग्राह्य  - ग्राह्य 
 69. अतुल -तुल्य 
 70. अंधकार - प्रकाश 
 71. असूया-अनसूया
 72. अँधेरा - उजाला 
 73. अपकार - उपकार
 74. अधोगामी - ऊधर्वमुखी
 75. अक्षत - विक्षत 
 76. अस्तेय - स्तेय 
 77. अतरंग - बहिरंग
 78. अपेक्षा - उपेक्षा 
 79. अवलंब - निरवलंब 
 80. अग्र - पशच 
 81. अमर - मर्त्य 
 82. अमीरी - गरीबी 
 83. अनावृष्टि - अतिवृष्टि 
 84. अभ्यस्त - अनभ्यस्त 
 85. अवनति - उन्नति
 86. अनुदार - प्रतिक्रियाशील 
 87. अवर - प्रवर 
 88. अच्युत - च्युत 
 89. अभिव्यक्त - अनभिव्यक्त
 90. अहंकारी - निरहंकार 
 91. अनुरक्त - विरक्त 
 92. अस्त - उदय 
 93. अर्वाचीन - प्राचीन 
 94. अल्पायु - दीर्घायु
 95. अच्छाई - बुराई  
 96. अतिवृष्टि - अनावृष्टि 
 97. अनधिकार - साधिकार 
 98. अनुरक्ति - विरक्ति 
 99. अपमान - सम्मान 
 100. आशा - निराशा 
 101. अवतल - उत्तल 
 102. अंतर्द्वंद - बहिर्द्वंद
 103. असंदिग्ध - संदिग्ध 
 104. आय - व्यय 
 105. अनुज - अग्रज
 106. अनुयायी - विरोधी 
 107. अल्पसंख्यक - बहुसंख्यक
 108. अस्त्रीकरण - निरस्त्रीकरण 
 109. अतिक्रमण - अनतिक्रमण 
 110. अनेकता - एकता 
 111. अति - अल्प 
 112. अधीन - स्वतंत्र 
 113. अपेक्षित - अनपेक्षित  
 114. अश्लील - श्लील 
 115. अनुकूल - प्रतिकूल  
 116. अवज्ञा - आज्ञापालन
 117. अभिनंदन - निंदा 
 118. अग्रगामी - पश्चगामी 
 119. अक्षम - सक्षम 
 120. अद्र्श्य - द्रश्य 
 121. अर्पण - दर्पण 
 122. अर्ह - अनर्ह 
 123. अविकारी - विकारी 
 124. अन्यायी - न्यायशील 
 125. अनवधान - सावधान
 126. अपकर्ष - उत्कर्ष
 127. अवगुणी - गुणवान
 128. अभिशाप - वरदान 
 129. अनाहूत - आहत  
 130. अनुरूप - अननुरूप
 131. अनावृत - आवृत 
 132. अधिकतम - न्यूनतम
 133. अवरोहण - आरोहण
 134. अनाच्छादित - आच्छादित
 135. अवाक् - सवाक 
 136. अवयव - निरवयव 
 137. अवकाश - अनवकाश

(आ)

 • शब्द : विलोम 
 1. आत्मविश्वास - आत्मसंयम
 2. आवाहन - विसर्जन
 3. आद्य - अंत्य
 4. आग्रह - दुराग्रह
 5. आकीर्ण - विकीर्ण
 6. आपूरित - रिक्त
 7. आकर्षक - अनाकर्षक
 8. आदिष्ट - निषिद्ध
 9. आगमन - प्रस्थान
 10. आस्था - अनास्था 
 11. आलोक - अंधकार
 12. आराम - तकलीफ
 13. आगम - निर्गम
 14. आमिष - निरामिष
 15. आहत - अनाहत
 16. आर्ष - अनार्ष
 17. आविर्भाव - तिरोभाव 
 18. आगत - निर्गत
 19. आस्तिक - नास्तिक
 20. आवर्तक - अनावर्तक 
 21. आय - व्यय
 22. आत्मा - परमात्मा
 23. आरंभिक - अंत
 24. आशा - निराशा
 25. आत्मावलम्बी - परावलम्बी
 26. आचार - निराचार 
 27. आलसी - कर्मठ
 28. आबाद - बरबाद
 29. आकर्षण - विकर्षण
 30. आरम्भ - अंत 
 31. आयोजन - वियोजन 
 32. आपदा - सम्पदा
 33. आकुंचन - प्रसरण 
 34. आधिक्य - अभाव 
 35. आयत - निर्यात
 36. आध्यात्मिक  
 37. आनंद - शोक
 38. आगामी - विगत
 39. आवेशित - अनावेशित 
 40. आभ्यान्तर - बाह्य 
 41. आदान - प्रदान 
 42. आक्रमण - प्रतिरक्षा 
 43. आपत्ति - सम्मति
 44. आधार - निराधार   
 45. आक्रांत - अनाक्रांत 
 46. आसक्ति - विरक्ति
 47. आदि - अंत
 48. आभूषित - अनाभूषित 
 49. आध्यात्मिक - सांसारिक
 50. आसक्त - अनासक्त
 51. आमदनी - ख़र्च 
 52. आरोह - अवरोह
 53. आमंत्रित - अनामंत्रित 
 54. आधुनिक - प्राचीन
 55. आचार - अनाचार
 56. आकार - निराकार
 57. आवर्षण - अनावर्षण
 58. आशीर्वाद - शाप 
 59. आदरणीय - निंदनीय
 60. आर्य - अनार्य 
 61. आशावादी - निराशावादी 
 62. आज्ञाकारी - अवज्ञाकारी
 63. आज्ञाकारी - अवज्ञाकारी
 64. आशिष - अभिशाप   
 65. आतुर - अनातुर
 

(इ और ई)

 • शब्द : विलोम 
 1. इष्ट - अनिष्ट 
 2. इन्द्रियगोचर - इन्द्रियातीत 
 3. इच्छा - अनिच्छा 
 4. इधर - उधर 
 5. ईश - अनीश 
 6. इति - अथ 
 7. इज्जत - बेइज्जत 
 8. ईमानदार - बेईमान 
 9. इच्छा - अनिच्छा 
 10. ईश्वर - अनीश्वर
 11. ईनाम - दंड  

(उ और ऊ)

 • शब्द : विलोम 
 1. उत्थान - पतन 
 2. ऊष्मीकरण - प्रशीतिकरण
 3. उद्यम - अनुद्यम
 4. उत्कर्ष - अपकर्ष
 5. उपेक्षा - अपेक्षा  
 6. उद्यत - अनुद्यत 
 7. उपकारी - अनुपकारी
 8. उत्पादक - अनुत्पादक  
 9. उतरना - चढ़ना 
 10. ऊपर - नीचे 
 11. उच्च - निम्न 
 12. उपकार - अपकार 
 13. उदय - अस्त 
 14. उर्ध्व - अधः 
 15. उल्लास - अवसाद 
 16. उत्तरी - दक्षिणी 
 17. उपजाऊ - अनुपजाऊ 
 18. ऊष्मा - शीतलता 
 19. ऊधम - विनय
 20. उन्नति - अवनति 
 21. उत्सुक - अनुत्सुक 
 22. उर्वर - बंजर 
 23. उत्तरायण - दक्षिरायण 
 24. उदारता - कृपणता 
 25. उधार - नगद  
 26. उन्मुख - विमुख 
 27. उचित - अनुचित 
 28. उपार्जित - अनुपार्जित 
 29. उत्तम - अधम 
 30. उपयुक्त - अनुपयुक्त 
 31. उपमा - व्यतिरेक  
 32. उन्नयन - अवनमन 
 33. उदासीन - आसक्त 
 34. उज्ज्वल - धूमिल
 35. उपरि - अधः 
 36. उपमेय - अनुपमेय  
 37. उष्ण - शीतल 
 38. उन्नमूलन - रोपण 
 39. उपचार - व्याधि 
 40. उत्साहित - हतोत्साहित 

(ऋ)

 • शब्द : विलोम 
 1. ऋद्व - विपन्न 
 2. ऋत - अनृत
 3. ऋणी - धनी 
 4. ऋषि - दुष्ट 
 5. ऋण - धन 
 6. ऋजु - वक्र 

(ए और ऐ)
 • शब्द : विलोम 
 1. ऐच्छिक - अनैच्छिक
 2. ऐश्वर्य - अनैश्वर्य 
 3. एड़ी - चोटी 
 4. एकाधिकार - सर्वाधिकार 
 5. ऐतिहासिक - अनैतिहासिक
 6. एकता - अनेकता 
 7. एकेश्वरवाद - बहुदेववाद
 8. एकत्र - विकीर्ण 
 9. ऐनद्री - इंद्र 
 10. एक - अनेक 
 11. ऐहिक - पारलौकिक
 12. एकतंत्र - लोकतंत्र
 13. एकाग्र - चंचल 
 14. एकमुखी - बहुमुखी 
 15. ऐक्य - अनैक्य 
 16. एकाग्रचित - अन्यमनस्क 

(ओ और औ)

 • शब्द : विलोम 
 1. औचित्य - अनौचित्य 
 2. ओह - वाह 
 3. औदार्य - अनौदार्य
 4. ओछा - गंभीर 
 5. औपचारिक - अनौपचारिक
 6. ओतप्रोत - विहीन  
 7. ओखला - नाली 
 8. औरस - दत्तक 
 9. औरत - मर्द 

(क)

 • शब्द : विलोम 
 1. कर्ता - अकर्ता 
 2. कमजोर - तगड़ा 
 3. काल - अकाल 
 4. कुमारी - विवाहिता 
 5. कपूत - सपूत 
 6. कोमल - कठोर
 7. काम - निष्काम  
 8. कृतज्ञ - कृतधन
 9. कटु - मधुर  
 10. कलयुग - सतयुग 
 11. कृपण - उदार 
 12. कर्मठ - आलसी 
 13. कुशलता - अकुशलता 
 14. क्रिया - प्रतिक्रिया 
 15. कल्पित - यथार्थ
 16. कुण्ठ - तीक्ष्ण 
 17. क्रय - विक्रय 
 18. कंटक - निष्कंटक 
 19. कमी - बाहुल्य  
 20. कोलाहल - शांति
 21. कृष्ण - श्वेत  
 22. कारागार - प्रासाद 
 23. कर्कश - मधुर 
 24. कथ्य - अकथ्य 
 25. कातर - साहसी
 26. कंजूस - फिजूलखर्च 
 27. कपटी - निष्कपट 
 28. कारण - कार्य  
 29. कदाचार - सदाचार 
 30. कुटिल - सरल
 31. कुरूप - सुन्दर  
 32. कठिन - सरल
 33. कायर - निडर  
 34. क्रोध - क्षमा 
 35. कुमार्ग - सुमार्ग 

(क्ष)

 • शब्द : विलोम 
 1. क्षणिक - शाशवत 
 2. क्षुब्ध - शांत
 3. क्षति - लाभ  
 4. क्षुद्र - विशाल 
 5. क्षोभ - प्रशंसा 
 6. क्षर - अक्षर 
 7. क्षमा - दंड 
 8. क्षुण्ण - अक्षुण्ण
 9. क्षीण - स्वस्थ 
 10. क्षुद्र - विशाल 

(ख)

 • शब्द : विलोम 
 1. खंडन - मंडन 
 2. खिलना - मुरझाना 
 3. खुश - नाखुश 
 4. खेद - प्रसन्नता 
 5. खुला - बंद 
 6. खंडित - अखंडित 
 7. खाद्य - अखाद्य 
 8. खल - सज्जन 
 9. खेचर - भूचर 
 10. खरीद - बिक्री 
 11. ख्यात - कुख्यात 
 12. खग - मृग 
 13. खगोल - भूगोल 
 14. खूबसूरत - बदसूरत 
 15. खरा - खोटा 
 16. खंड - अखंड 

(ग)

 • शब्द : विलोम 
 1. ग्रहण - त्याग 
 2. गूढ़ - प्रकट 
 3. गीला - सूखा
 4. गत - आगत  
 5. गुरुत्व - लघुत्व 
 6. गोरी - सावली
 7. गमन - आगमन 
 8. गण्य - अगणित  
 9. गगन - पृथ्वी  
 10. गुण - अवगुण 
 11. गोचर - अगोचर 
 12. गुरुता - लघुता 
 13. ग्राम - नगर 
 14. गणतंत्र - राजतंत्र 
 15. गुरु - शिष्य 
 16. गहन - विरल 
 17. गम्य - अगम्य 
 18. गहरा - छिछला 
 19. गति - अवरोध 
 20. गहन - पुलिन 
 21. गद्य - पद्य 
 22. गर्म - ठंडा 
 23. गोप्य - प्रकाश्य 
 24. गरिमा - लघिमा 
 25. गौरव - लाघव 
 26. ग्रामीण - शहरी 
 27. गतिशील - गतिहीन
 28. गौण - मुख्य 
 29. गुणवान - गुणहीन 
 30. गीत - अगीत 
 31. गरल - सुधा 
 32. गुप्त - प्रकट 

(घ)

 • शब्द : विलोम 
 1. घर - बाहर 
 2. घना - छितरा/विरल 
 3. घाटा - लाभ  
 4. घोषित - अघोषित 
 5. घरेलू - वन्य / बाहरी
 6. घटित - अघटित 
 7. घोष - अघोष 
 8. घात - प्रतिघात 
 9. घटक - समुदाय 
 10. घटना - बढ़ना 
 11. घटाना - बढ़ाना 
 12. घनिष्ट - दूरस्थ  
 13. घातक - रक्षक 
 14. घृणा - प्रेम 

(च)

 • शब्द : विलोम 
 1. चढ़ाव - उतार 
 2. चल - अचल 
 3. चर्चित - अचर्चित 
 4. चाटुकार - स्वाभमानी 
 5. चित्र - विचित्र 
 6. चन्द्रमा - सूर्य 
 7. चिरंजन - नश्वर 
 8. चोर - डाकू 
 9. चेष्टा - निष्चेष्टा 
 10. चिरस्थायी - अल्पस्थायी 
 11. चिर - अचिर 
 12. चैन - बेचैन 
 13. चिकना - खुरदरा 
 14. चतुर - मुर्ख 
 15. चिंतित - चिंतारहित 
 16. चारु - अचारू
 17. चरित्रवान - चरित्रहीन 
 18. चुस्त - ढीला 
 19. च्युत - अच्युत 
 20. चंचल - स्थिर 
 21. चिरंजीवी - अल्पायु 
 22. चेतन - जड़ 
 23. चर - अचर 
 24. चाहा - अनचाहा 
 25. चपल - अचपल
 26. चैतन्य - अचैतन्य 
  

(छ)

 • शब्द : विलोम 
 1. छाया - धूप 
 2. छोटा - बड़ा 
 3. छुटकारा - बंधन 
 4. छली - निश्छल 
 5. छोरी - छोरा 
 6. छूट - अछूत 
 7. छिन्न - भिन्न 
 8. छात्र - छात्रा 

(ज)

 • शब्द : विलोम 
 1. जाति - विजाति 
 2. जर्जत - अक्षत 
 3. जाली - असली 
 4. जड़ - चेतन 
 5. जटिल - सरल 
 6. जन्म - मृत्यु 
 7. ज्ञान - अज्ञान 
 8. जल - थल 
 9. जीवित - मृत 
 10. जय - पराजय 
 11. जीवन - मरण 
 12. जालिम - रहमदिल 
 13. जाग्रत - सुप्त 
 14. जंगली - घरेलू 
 15. ज्ञात - अज्ञात 
 16. जाना - पहचाना
 17. जरा - यौवन 
 18. जवानी - बुढ़ापा  
 19. जंगम - स्थावर 
 20. जाड़ा - गर्मी
 21. ज्योति - तम 
 22. ज्ञानी - मूढ़ 
 23. जल्दी - देरी 
 24. जागरण - सुषुप्ति 
 25. जोड़ - घटाना 
 26. जंगम - अचर  
 27. ज्वलनशील - शमनशील 

(झ)

 • शब्द : विलोम 
 1. झूठ - सच 
 2. झूठा - सच्चा 
 3. झोपङी  - महल 
 4. झड़ना - उगना 
 5. झटपट - धीरेधीरे
 6. झगड़ा - शांति 

(ट)

 • शब्द : विलोम 
 1. टूट - फूट 
 2. टूटना - फूटना 
 3. टेड़ा - सीधा 
 4. टीकाकार - रचनाकार 
 5. टकसाली - सामान्य 
 6. टीका - भाष्य 

(ठ)

 • शब्द : विलोम 
 1. ठोस - तरल 
 2. ठीक - गलत 
 3. ठंडा - गरम 
 4. ठहरना - जाना 
 5. ठाठ - सादगी 

(ड)

 • शब्द : विलोम 
 1. डरपोक - बहादुर 
 2. डर - निडर 
 3. डाल - पत्ती 
 4. डिम्भ - निराडम्बर 

(ढ़)

 • शब्द : विलोम 
 1. ढाढ़स - दुत्कार 
 2. ढाल - समतल 
 3. ढंग - बेढंग 
 4. ढाल - तलवार 
 5. ढ़ीठ - विनम्र 

(त)

 • शब्द : विलोम 
 1. तरल - ठोस 
 2. तट - बीचोबीच
 3. तम - प्रकाश
 4. तृप्त - अतृप्त 
 5. तिक्त - मधुर 
 6. ताप - शीत 
 7. तल - अतल 
 8. त्याज्य - अत्याज्य 
 9. तीक्ष्ण - कुंठित/कुंद  
 10. तंद्रा - जागरण 
 11. तेज - मंद 
 12. तिमिर - ज्योति 
 13. तेजस्वी - निस्तेद 
 14. तरुण - वृद्ध 
 15. तृषित - तृप्त 
 16. तोता - मैना 
 17. तजा - बासी 
 18. तर्कसंगत - बेतर्क 
 19. तर्कपूर्ण - कुतर्कपूर्ण 
 20. तनु - स्थूल 
 21. तुच्छ - महान 
 22. तुलनीय - अतुलनीय 
 23. तुष्ट - रुष्ट 
 24. तलवार - ढाल 
 25. तनु - स्थूल 

(थ)

 • शब्द : विलोम 
 1. थोक - फुटकर
 2. थकान - स्फूर्ति 
 3. थल - जल 
 4. थाल - चम्मच 
 5. थोड़ा - बहुत  
 6. थप्पड़ - सहलाना 

(द)

 • शब्द : विलोम 
 1. दृश्य - अदृश्य 
 2. दुर्दांत - शांत 
 3. दागी - बेदाग 
 4. देनदार - लेनदार
 5. दुर्जन - सज्जन 
 6. दिवा - रात्री 
 7. दानी - कृपण 
 8. दिन - रात
 9. दोष - गुण 
 10. दुर्लभ - सुलभ 
 11. देश - विदेश 
 12. दुखद - सुखद   
 13. द्रव - ठोस 
 14. दंड - पुरस्कार
 15. दुरात्मा - महात्मा 
 16. दक्षिण - वाम 
 17. देशभक्त - देशद्रोही
 18. दास - स्वामी 
 19. दोषी - निर्दोष 
 20. दुःख - सुख 
 21. दीर्घायु - अल्पायु 
 22. दामिनी - घन 
 23. द्वैत - अद्वैत 
 24. दवाब - राहत
 25. दयालु - निर्दय 
 26. दोषमोचन - अभिशप्ती 
 27. देही - विदेह 
 28. दूषित - स्वच्छ  
 29. देव - दानव  
 30. दरिद्र - धनी 
 31. देवर - जेठ 
 32. दुर्भाग्य - सौभाग्य 

(ध)

 • शब्द : विलोम 
 1. धनी - निर्धन 
 2. ध्रुव - अस्थिर
 3. धनात्मक - ऋणात्मक 
 4. धरा - गगन 
 5. धीर - अधीर 
 6. धीरता - अधीरता 
 7. धार्मिक - धर्मनिरपेक्ष 
 8. धर्म - अधर्म 
 9. धैर्य - अधैर्य 
 10. धूप - छाँव 
 11. धीरोदात्त - धीरोद्वत 
 12. धवल - समल 
 13. धूमिल - धवल 
 14. धृष्ट - विनम्र 
 15. ध्वंस - निर्माण

(न)

 • शब्द : विलोम 
 1. न्यून - अधिक 
 2. नित्य - अनित्य 
 3. न्यूनतम - अधिकतम 
 4. निराशा - आशा 
 5. निंदा - प्रशंसा 
 6. निर्भीक - भयभीत 
 7. निकट - दूर 
 8. निर्दय - सदय 
 9. नियत - अनियत 
 10. नकली - असली 
 11. नगर - ग्राम 
 12. न्यायी - अन्यायी 
 13. निःशंक - सशंक 
 14. नर्म - सख्त 
 15. नर्क - स्वर्ग 
 16. निरुजता - रुग्णता 
 17. नख - शिख 
 18. निर्बल - सबल 
 19. नकली - असली 
 20. निंद्रा - जागरण 
 21. न्याय - अन्याय 
 22. नया - पुराना
 23. नौकर - मालिक 
 24. नश्वर - शाश्वत  
 25. नूतन - पुरातन 
 26. निर्धनता - धनाढ्यता 
 27. निर्दोष - सदोष
 28. नीति - अनीति
 29. निर्मल - मलिन  
 30. नम्य - अनम्य  

(प)

 • शब्द : विलोम 
 1. पूर्व - पशच 
 2. प्रातः - सायं 
 3. पक्का - कच्चा 
 4. पुण्य - पाप 
 5. प्रवर्ति - निवृति 
 6. परुष - कोमल 
 7. पराजित - अपराजित 
 8. पुण्यवान - पापी 
 9. प्राची - प्रचीति 
 10. पारदर्शी - अपारदर्शी 
 11. प्रधान - सहायक 
 12. प्रकाशन - गोपन 
 13. प्रखर - मंद 
 14. प्रकट - गुप्त 
 15. प्रधान - गौण 
 16. प्रमेय - अप्रमेय 
 17. पराजय - विजय
 18. पार्थिव - अपार्थिव 
 19. प्रश्न - उत्तर 
 20. परिहार्य - अपरिहार्य 
 21. प्रत्यय - अप्रत्यय 
 22. पहला - अंतिम 
 23. परिपुष्ट - अपरिपुष्ट
 24. प्रेम - घृणा 
 25. प्रवेगिक - स्थैतिक 
 26. प्रसिद्ध - बदनाम 
 27. प्रदत्त - आदत्त 
 28. प्रशस्त - अप्रशस्त 
 29. पोषित - अपोषित
 30. प्रमुख - गौण 
 31. पेय - अपेय 
 32. पतन - उत्थान 
 33. प्रत्याशित - अप्रत्याशित 
 34. परिवर्तन - यथास्थिति 
 35. प्रवेश - निकास 
 36. प्रकाश - अंधकार 
 37. पात्र - कुपात्र 
 38. प्रकृत - कृत्रिम 
 39. प्रभावी - निष्प्रभावी 
 40. प्रशंसक - निंदक 
 41. प्रशांत - अशांत 
 42. प्रफुल्ल - म्लान 
 43. प्रारंभिक - अन्त्य 
 44. पूरा - अधूरा 
 45. प्रदान - आदान 
 46. पठित - अपठित 
 47. पंडित - मूर्ख  
 48. पाच्य - अपाच्य 
 49. परमार्थ - स्वार्थ 
 50. पक्षपात - निष्पक्षता 

(फ)

 • शब्द : विलोम 
 1. फलदायी - निष्फल 
 2. फूल - कांटा 
 3. फैलाव - सिकुड़न 
 4. फायदा - नुकसान 
 5. फिरना - घूमना 

(ब)

 • शब्द : विलोम 
 1. बाधक - अबाधक 
 2. बेमेल - संगत 
 3. बोधगम्य - गुरुह 
 4. बोध - अबोध 
 5. बंधन - मुक्ति
 6. बहुधा - यदाकदा 
 7. बेडौल - सुडौल 
 8. बहुमत - अल्पमत
 9. बाह्य - आभ्यांतर  
 10. बंधुत्व - शत्रुत्व 
 11. बहार - अंदर 
 12. बाढ़ - सूखा 
 13. बुराई - भलाई 
 14. बाधित - अबाधित 
 15. बंजर - उर्वर 
 16. बुद्धिमान - मूर्ख
 17. बर्बर - सभ्य 
 18. बुढ़ापा - जवानी 
 19. बहुतायत - कमी  
 20. बिम्ब - प्रतिबिम्ब
 21. बहिरंग - अतरंग 

(भ)

 • शब्द : विलोम 
 1. भिन्न - अभिन्न 
 2. भीतरी - बाहरी 
 3. भगवान - भगवती 
 4. भोगी - योगी 
 5. भेद्य - अभेद्य 
 6. भोला - चालाक 
 7. भारी - हल्का 
 8. भाग्य - अभाग्य
 9. भय - साहस 
 10. भूगोल - खगोल 
 11. भंजक - योजक 
 12. भीषण - सौम्य 
 13. भूषण - दूषण 
 14. भूत - भविष्य 
 15. भव्य - अभव्य 
 16. भोग्य - अभोग्य 
 17. भंगुर - कठोर 
 18. भावना - दुर्भावना 
 19. भला - बुरा 
 20. भौतिकता - आध्यात्मिकता 
 21. भक्षय - अभक्षय 
 22. भाई - बहन 
 23. भयभीत - निर्भय 
 24. भद्र - भविष्य
 25. भावी  - अतीत 

(म)

 • शब्द : विलोम 
 1. मौखिक - लिखत 
 2. मृदुल - कठोर 
 3. मूल - निर्मूल
 4. मिलन - विरह/वियोग  
 5. मूर्ख - बुद्धिमान 
 6. मलिन - निर्मल 
 7. मल - मूत्र 
 8. मानवीय - अमानवीय 
 9. महत्वपूर्ण - गौण 
 10. मिलना - बिछड़ना 
 11. मोटा - पतला 
 12. मूर्त - अमूर्त 
 13. मुद्रित - अमुद्रित 
 14. मानव - दानव 
 15. मंगल - अमंगल 
 16. मरण - जीवन 
 17. मेघावी - मूर्ख 
 18. ममता - निर्ममता 
 19. मुख्य - गौण 
 20. महत्तम - लघुत्तम 
 21. मूक - वाचाल 
 22. मनसा - कर्मणा 
 23. मार्जित - अमार्जित 
 24. मुदित - खिन्न 
 25. मृत्यु - जीवन 
 26. मिथ्या - सत्य 
 27. मतभेद - मतैक्य 
 28. मिश्रित - अमिश्रित
 29. मृत -जीवित
 30. मित्र - शत्रु 
 31. मान - अपमान
 32. मान्य - अमान्य 

(य)

 • शब्द : विलोम 
 1. योग्यता - अयोग्यता 
 2. यथार्थ - आदर्श/अयथार्थ
 3. योगी - भोगी 
 4. यश - अपयश 
 5. युद्ध - शांति 
 6. योग्य - अयोग्य 
 7. याचित - अयाचित 
 8. यौवन - वार्धक्य 
 9. यति - गृहस्थ 
 10. यथेष्ट - स्वल्प 
 11. याचक - दाता

(र)

 • शब्द : विलोम 
 1. रक्षक - भक्षक 
 2. रव - नीरव 
 3. रात - दिन 
 4. रूपवान - कुरूप 
 5. रोचक - नीरस 
 6. रावण - राम 
 7. रिपु - सुह्रद 
 8. रुक्ष - मृदु 
 9. रागी - विरागी 
 10. रोगी - निरोगी 
 11. रिक्त - पूर्ण 
 12. राजतंत्र - लोकतंत्र 
 13. राजभाषा - भाषा
 14. रसीला - नीरस 
 15. रत - विरत 
 16. राहत - प्रकोप 
 17. राग - द्वेष 
 18. रुचिकर - अरुचिकर
 19. राजा - रंक 
 20. रचना - ध्वंस 

(ल)

 • शब्द : विलोम 
 1. लचीला - कठोर 
 2. लघु - गुरु 
 3. लोक - परलोक 
 4. लघु - दीर्घ 
 5. लाभदायक - हानिकारक 
 6. लाभ - हानि 
 7. लंघनीय - अलंघनीय 
 8. लघु - विराट 
 9. लम्बा - छोटा 
 10. लड़का - लड़की 
 11. लिखित - मौखिक 
 12. लम्बाई - चौड़ाई
 13. लड़ाई - बचाव 
 14. लुभावना - घिनोना  
 15. लम्बा - ठिगना 
 16. लायक - नालायक 
 17. लोकप्रिय - बकवास / अलोकप्रिय 
 18. लापरवाह - सावधान 
 19. लज्जा - निर्लज्ज 
 20. लब्ध - प्रदत्त 
 21. लौकिक - अलौकिक 
 22. लिप्त - पाकसाफ/निर्लिप्त 
 23. लजीला - बेशर्म 
 24. लुप्त - व्यक्त 

(व)

 • शब्द : विलोम 
 1. विश्लेषण - संश्लेषण
 2. विशिष्ट - सामान्य
 3. विदित - अविदित 
 4. पराभव - विभव 
 5. विरल - अविरल
 6. विराट - लघु
 7. विकसित - अविकसित
 8. व्यस्क - किशोर 
 9. वादी - प्रतिवादी
 10. विधवा - सधवा 
 11. विस्वश्त - दुश्मन 
 12. विद्यमान - अविद्यमान 
 13. विधि - निषेध
 14. विवादित - अविवादित 
 15. वणर्य - अवणर्य 
 16. विभाजित - अविभाजित 
 17. वियोग - संयोग 
 18. विनत - उद्धत
 19. विवादग्रस्त - निर्विवाद 
 20. वर - वधु 
 21. वैतनिक - अवैतनिक
 22. विश्वसनीय - अविश्वसनीय
 23. वृद्धि - ह्वास
 24. वैज्ञानिक - अवैज्ञानिक 
 25. विज्ञ - अज्ञ 
 26. विख्यात - कुख्यात
 27. व्यस्त - अव्यस्त
 28. वियोज्य - अवियोज्य 
 29. वरिष्ठ - कनिष्ठ 
 30. विहित - निहित 
 31. विश्वास - अविश्वास
 32. विचारवान - अविचारी 
 33. विपुल - स्वल्प
 34. विपत्ति - सम्पत्ति 
 35. व्यवह्वत - अव्यवह्वत
 36. विच्छिन्न - अविच्छिन्न 
 37. वीर - कायर
 38. वाचाल - मूक 
 39. वरदान - अभिशाप
 40. वंदनीय - निंदनीय 
 41. वर्जित - अवर्जित 
 42. वर्ण - विवर्ण 
 43. वर्णनीय - वर्णनातीत 
 44. विजय - पराजय 
 45. विशुद्ध - अशुद्ध
 46. वैध - अवैध 
 47. विकल - अविकल 
 48. विस्तृत - संक्षिप्त
 49. व्यापक - संकुचित 
 50. व्यर्थ - सार्थक 
 51. विवाहित - अविवाहित 
 52. वध्य - अवध्य
 53. विशेष - साधारण 
 54. विवेकी - अविवेकी
 55. विपन्न - संपन्न
 56. विदग्ध - अविदग्ध 
 57. विवस्त्र - वस्त्रधारी   
 58. वसंत - पतझड़ 
 59. विषमता - समता
 60. वेदना - आनंद 
 61. विमुख - उन्मुख 
 62. वैमनस्य - सौमनस्य
 63. विकृत - अविकृत  
 64. व्यावहारिक - कामचलाऊ 
 65. वांछित - अवांछित
  

(श)

 • शब्द : विलोम 
 1. शत्रु - मित्र  
 2. शारीरिक - मानसिक
 3. शीघ्रता - विलम्ब
 4. शालीन - धृष्ट
 5. शुद्ध - अशुद्ध 
 6. शाश्वत - क्षनिक
 7. शुक्ल - कृष्ण
 8. शौच - अशौच 
 9. शिक्षक - विद्यार्थी
 10. श्वेत - अश्वेत
 11. शोक - हर्ष 
 12. श्लाध्य - अश्लाध्य
 13. शकुन - अपशकुन 
 14. शासक - शासित
 15. शिष्य - गुरु
 16. श्रांत - अश्रांत
 17. शीत - उष्ण
 18. श्रेष्ठ - निकृष्ट
 19. श्यामा - गौरी 
 20. श्लील - अश्लील 
 21. शुभ - अशुभ 
 22. शूर - कायर 
 23. श्रोता - वक्ता
 24. शूर - भीरु
 25. शुल्क - निःशुल्क 
 26. शोषक - शोषित
 27. शोधित - अशोधित
 28. श्वेत - श्याम 
 29. शाप - वरदान
 30. शयन - जागरण
 31. शुष्क - सरस 
 32. शस्त्रीकरण - निशस्त्रीकरण 
 33. शिक्षा - अशिक्षा 
 34. शोषक - पोषक 
 35. श्रव्य - दृश्य
 36. श्यामा - गौरी
 37. शक्तिमान - शक्तिहीन 

(स)

 • शब्द : विलोम 
 1. सही - गलत
 2. संन्यासी - गृहस्थ
 3. सुखांत - दुखांत
 4. सृष्टि - प्रलय
 5. समृद्धि - विनाश 
 6. सत्यवादी - मिथ्याचारी
 7. संगत - असंगत
 8. स्वाधीनता - पराधीनता 
 9. संसारी - असंसारी
 10. सुखभोग - दुखभोग
 11. संभव - असंभव
 12. सुस्त - फुर्तीला
 13. संधि - विग्रह
 14. संगठित - विघटित
 15. सविकार - निर्विकार 
 16. सज्जन - दुर्जन
 17. सभय - निर्भय
 18. समर्थक - विरोधी
 19. सद्भावना - दुर्भावना
 20. सुमति - कुमति
 21. स्फुट - अस्फुट
 22. सामान्य - विशिष्ट 
 23. स्वपन - जागरण
 24. समीप - दूर
 25. संक्षिप्त - विस्तृत
 26. सबाध - निर्बाध
 27. सतत - असतत
 28. सुकर्म - दुष्कर्म
 29. सकाम - निष्काम
 30. स्वीकृति - अस्वीकृति
 31. सन्निहित - असन्निहित
 32. स्वाधीन - पराधीन
 33. सहेतुक - अहेतुक 
 34. स्वल्पायु - चिरायु
 35. समता - विषमता
 36. संयोग - वियोग
 37. संदिग्ध - असंदिग्ध
 38. सारथी - रथी
 39. स्वतंत्र - परतंत्र
 40. सुकृति - दुष्कृति
 41. स्त्री - पुरुष
 42. संगठित - असंगठित
 43. साकार - निराकार 
 44. सचेत - अचेत
 45. स्थिर - अस्थिर
 46. सीधा - टेड़ा
 47. स्निग्ध - अस्निग्ध
 48. सुंदरता - कुरूपता
 49. सुसाध्य - दुःसाध्य 
 50. सहृदय - हृदयहीन
 51. स्तुत्य - निन्द्य
 52. सल्ल्ज - निर्लज्ज
 53. साधारण - विशेष
 54. सातत्य - असातत्य
 55. सक्षम - अक्षम 
 56. स्वादिष्ट - निःस्वाद
 57. सुविधाजनक - असुविधाजनक 
 58. साध्वी - कुलक्षणी 
 59. सत्कर्म - दुष्कर्म 
 60. स्वाभाविक - अस्वाभाविक
 61. समावेशन - अनावेशन
 62. सरलता - कठिनता
 63. सीमित - असीमित
 64. सपूत - कपूत
 65. सतर्कता - असतर्कता 
 66. स्तुति - निंदा 
 67. संश्लेषण - विश्लेषण
 68. साहसी - भीरु
 69. सुकर - दुष्कर
 70. स्वस्थ - अस्वस्थ
 71. सुगति - दुर्गति 
 72. सत्संग - कुत्संग 
 73. सुषुप्ति - जागरण
 74. सुकाल - अकाल
 75. सभ्य - असभ्य
 76. सुडौल - बेडौल 
 77. सहमति - असहमति
 78. स्वतंत्रता - परतंत्रता
 79. सत्य - असत्य 
 80. सत्संगति - कुसंगति
 81. स्पृश्यता - अस्पृश्यता
 82. सद्भाव - दुर्भाव
 83. समझदार - नासमझ
 84. साक्षरता - निरक्षरता
 85. सहज - असहज 
 86. सूखा - गीला
 87. स्वर - व्यंजन
 88. स्मृति - विस्मृति
 89. स्मरण - विस्मरण
 90. संतोषजनक - असंतोषजनक
 91. समूल - निर्मूल
 92. सक्रिय - निष्क्रिय
 93. सच्चरित्र - दुशचरित्र 
 94. सरल - कठिन
 95. सम्मति - असम्मति 
 96. सृजन - विनाश
 97. सामिष - निरामिष
 98. सुदूर - सन्निकट
 99. सम्मानित - उपेक्षित 
 100. सामंजस्य - असामंजस्य
 101. सानुनासिक - निरनुनासिक
 102. सुशील - दुःशील
 103. संगति - विसंगति
 104. संशोधित - असंशोधित 
 105. स्थाई - स्थानापन्न
 106. सौभाग्य - दुर्भाग्य
 107. सदुपयोग - दुरुपयोग
 108. संदेह - विश्वास
 109. सजल - निर्जल
 110. सारगर्भित - असारगर्भित
 111. सिद्ध - असिद्ध
 112. सुलभ - दुर्लभ
 113. सार्थक - निरर्थक
 114. सायं - प्रातः 
 115. सदाचार - दुराचार
 116. समर्थन - विरोध
 117. साम्प्रदायिक - असाम्प्रदायिक
 118. समुंद्र - पर्वत
 119. स्वच्छता - अस्वच्छता
 120. सह्रदय - ह्रदयहीन 
 121. सावधानी - अनवधानता
 122. सूक्ष्म - विशाल
 123. स्पर्धा - सहयोग 
 124. स्वीकृत - अस्वीकृत
 125. सुखद - दुखद
 126. सुव्यवस्था - कुव्यवस्था
 127. स्वदेशी - विदेशी
 128. सम्मान - अपमान 
 129. सुफल - कुफल
 130. साम्यावस्था - चेतनावस्था/असाम्यावस्था 
 131. संकोच - असंकोच
 132. सशुल्क - निशुल्क 
 133. सच्चा - झूठा
 134. सम्मुख - विमुख 
 135. सकारण - अकारण
 136. संयम - असंयम
 137. साधु - डाकू 
 138. सहयोगी - प्रतियोगी 
 139. सहोदर - अन्योदरय
 140. सबल - निर्बल
 141. सुबुद्धि - दुर्बुद्धि
 142. स्वीकार्य - अस्वीकार्य
 143. संलग्न - असंलग्न
 144. समास - व्यास 
 145. स्थूल - सूक्ष्म
 146. सतर्क - अनवधान
 147. सहानुभूति - घृणा
 148. सुबोध - दुर्बोध
 149. संघटन - विघटन
 150. सुकीर्ति - अपकीर्ति
 151. समर्थ - असमर्थ
 152. सुयश - अपयश
 153. साक्षर - निरक्षर 
 154. सहायक - प्रधान
 155. सभय - निर्भय
 156. समर्थित - असमर्थित 
 157. सत्याग्रह - दुराग्रह
 158. सहनीय - असहनीय 
 159. सजीव - निर्जीव
 160. सखा - बैरी
 161. समय - असमय
 162. सम्पदा - विपदा 
 163. सनातनी - प्रगतिवादी
 164. समाप्त - आरंभ
 165. सामयिक - असामयिक 
 166. साध्य - असाध्य 
 167. सहिष्णुता - असहिष्णुता
 168. सुधा - गरल
 169. स्थावर - जंगम
 170. सहचर्य - पृथक्करण 
 171. सुमति - कुमति
 172. संतोष - असंतोष
 173. संशय - असंशय 
 174. सौम्य - उग्र 
 175. सम - विषम
 176. संभाव्य - असंभाव्य
 177. सरस - नीरस
 178. सक्रियता - निष्क्रियता 
 179. साध्वी - असाध्वी
 180. सगुन - निर्गुण
 181. समतल - असमतल
 182. स्थिरचित्त - चंचलचित्त
 183. सांसारिक - पारलौकिक
 184. स्पृश्यता - अस्पृश्यता 
 185. सफल - विफल 
 186. सदव्यवहार - दुर्व्यवहार
 187. समानता - असमानता
 188. सुभम - दुर्गम
 189. सुपात्र - कुपात्र 
 190. सख्त - नरम 
 191. सुरक्षा - असुरक्षा 
 192. सस्ता - महंगा
 193. समीपस्थ - दूरस्थ 
 194. समीचीन - असमीचीन
 195. संक्रीर्ण - विस्त्रीर्ण 
 196. स्वर्ग- नर्क 
 197. सार्वजनिक - निजी 
 198. सतोत्साह - हतोत्साह
 199. सत्कार - तिरस्कार
 200. स्वीकार - अस्वीकार
 201. स्वार्थ - परमार्थ 
 202. संयमी - व्यभिचारी
 203. सह्य - असह्य
 204. सशंक - निश्शंक 
 205. सुसंगति - कुसंगति 
 206. स्खलित - अस्खलित
 207. सपना - असलियत 
 208. संस्कृत - असंस्कृत 
 209. सकारात्मक - नकारात्मक
 210. स्वामी - सेवक
 211. सापेक्ष - निरपेक्ष
 212. सम्भावना - जरूरी 
 213. संकल्प - विकल्प
 214. स्वावलम्बी - परावलंबी 
 215. सुगंध - दुर्गन्ध 
 216. सैद्धांतिक - असैद्धांतिक
 217. संभावित - असंभावित 

(ह)

 • शब्द : विलोम 
 1. हतोत्साह - सहोत्साह
 2. हार - जीत
 3. हमदर्द - बेदर्द 
 4. हिंसा - अहिंसा
 5. हत्या - जीवनदान 
 6. हर्ष - विषाद / दुःख
 7. हित - अहित
 8. हताश - आशावान
 9. हमारा - तुम्हारा 
 10. हानिप्रद - लाभप्रद
 11. हेय - ग्राह्य 
 12. हवेली - कुटिया/झोपड़ी
 13. हल्का - भारी
 14. होनी - अनहोनी 
 15. हंसना - रोना 
 16. ह्वास - वृद्धि 
 17. हत - अहत 
 18. हानि - लाभ 
 19. ह्रस्व - दीर्घ 
 20. हास - रुदन 

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Previous Post Next Post